ReadyPlanet.com
dot dot
dot
MENU
dot
วิธีการชำระเงิน

♦ ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM 

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่ ชื่อบัญชี
กสิกรไทย จตุจักรพลาซ่า ออมทรัพย์ 769-2-05836-9 นายธานินทร์ ดาษฎาจันทร์
กรุงเทพ เจ.เจ.มอลล์ ออมทรัพย์ 869-0-01948-7 นายธานินทร์ ดาษฎาจันทร์
ไทยพาณิชย์ เจ.เจ.มอลล์ ออมทรัพย์ 277-2-04066-3 นายปัญญา  ลิ่มเรืองธรรม

 


 เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาFAX หลักฐานการโอน หรือโทรศัพท์มาบอกเจ้าหน้าที่ได้ที่ 081-344-2586Copyright © 2012 All Rights Reserved.